Citat och ordspråk om sakta

Här hittar du en samling citat om sakta och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sakta. Alla citat om sakta är på svenska.

Det är bra det som händer även om det går sakta.