Citat och ordspråk om sårbar

Här hittar du en samling citat om sårbar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sårbar. Alla citat om sårbar är på svenska.

Det är bättre att ha många olika visioner än bara en enda, då blir man mindre sårbar. Om någon skulle råka vissna, kan de andra fortsätta blomma.