Citat och ordspråk om sjukdom

Här hittar du en samling citat om sjukdom och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sjukdom. Alla citat om sjukdom är på svenska.

Egenkärlek är en sjukdom, som varar hela livet.
Kärleken är en sjukdom som inte kan döljas. Ett ord, ett ögonkast, ja till och med tystnaden förråder den.
Kärleken är en sjukdom som inte kan döljas. Ett ord, ett ögonkast, ja till och med tystnaden förråder.
Man kan botas från sin sjukdom, inte från sitt öde.