Citat och ordspråk om skada

Här hittar du en samling citat om skada och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skada. Alla citat om skada är på svenska.

En skada är lätt skedd, men svår att gottgöra.
När skadan redan är skedd är goda råd sent ute.