Citat och ordspråk om skälla

Här hittar du en samling citat om skälla och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skälla. Alla citat om skälla är på svenska.

Den, som har en hund, behöver inte skälla.