Citat och ordspråk om skämt

Här hittar du en samling citat om skämt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skämt. Alla citat om skämt är på svenska.

Det som inte tål att skämtas med, det förtjänar sällan att tas på allvar.
När allt kommer till kritan är alltihop bara ett stort skämt.