Citat och ordspråk om skuld

Här hittar du en samling citat om skuld och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skuld. Alla citat om skuld är på svenska.

Den som dör betalar alla sina skulder.
Döden är en skuld som ingen kan betala mer än en gång.