Citat och ordspråk om släkt

Här hittar du en samling citat om släkt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om släkt. Alla citat om släkt är på svenska.

Ödet ger oss släktingar, men våra vänner väljer vi själva.