Citat och ordspråk om släktskap

Här hittar du en samling citat om släktskap och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om släktskap. Alla citat om släktskap är på svenska.

Vänskap varar en dag, släktskap varar hela livet.