Citat och ordspråk om småland

Här hittar du en samling citat om småland och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om småland. Alla citat om småland är på svenska.

Jag är densamma som jag alltid har varit, en bonnjänta från Småland.