Citat och ordspråk om snabb

Här hittar du en samling citat om snabb och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om snabb. Alla citat om snabb är på svenska.

Den, som är snabb att tro, får sent ångra.