Citat och ordspråk om snuva

Här hittar du en samling citat om snuva och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om snuva. Alla citat om snuva är på svenska.

Kärlek och snuva kan inte döljas.