Citat och ordspråk om spårlöst

Här hittar du en samling citat om spårlöst och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om spårlöst. Alla citat om spårlöst är på svenska.

Den som går i andras fotspår försvinner spårlöst.