Citat och ordspråk om spilla

Här hittar du en samling citat om spilla och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om spilla. Alla citat om spilla är på svenska.

Det verkliga sättet att spilla tid är att räkna timmarna.