Citat och ordspråk om spöken

Här hittar du en samling citat om spöken och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om spöken. Alla citat om spöken är på svenska.

Det är med den äkta kärleken som med spökena: alla talar om den, men få har sett den.