Citat och ordspråk om storheter

Här hittar du en samling citat om storheter och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om storheter. Alla citat om storheter är på svenska.

Alla världens storheter väger inte upp en vän.