Citat och ordspråk om storm

Här hittar du en samling citat om storm och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om storm. Alla citat om storm är på svenska.

Att träta med en kvinna är som att försöka läsa en tidning i storm.