Citat och ordspråk om storverk

Här hittar du en samling citat om storverk och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om storverk. Alla citat om storverk är på svenska.

Vi kan inte göra storverk, bara små gärningar med stor kärlek.