Citat och ordspråk om strömmen

Här hittar du en samling citat om strömmen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om strömmen. Alla citat om strömmen är på svenska.

Det är bara de döda fiskarna som följer med strömmen.