Citat och ordspråk om svärd

Här hittar du en samling citat om svärd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om svärd. Alla citat om svärd är på svenska.

Kärleken styr över sitt rike utan svärd.