Citat och ordspråk om syfte

Här hittar du en samling citat om syfte och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om syfte. Alla citat om syfte är på svenska.

Mod och ansträngning är inte tillräckligt utan syfte och riktning.