Citat och ordspråk om tänder

Här hittar du en samling citat om tänder och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tänder. Alla citat om tänder är på svenska.

Det krävs starka tänder till hårt bröd.