Citat och ordspråk om tillräckligt

Här hittar du en samling citat om tillräckligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tillräckligt. Alla citat om tillräckligt är på svenska.

640 kB borde vara tillräckligt för vem som helst.
Det enda vi aldrig får tillräckligt mycket av är kärlek. Och det enda vi aldrig ger tillräckligt mycket av är kärlek.