Citat och ordspråk om tjock

Här hittar du en samling citat om tjock och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tjock. Alla citat om tjock är på svenska.

Jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år.