Citat och ordspråk om törst

Här hittar du en samling citat om törst och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om törst. Alla citat om törst är på svenska.

Rikedom är som havsvatten. Ju mer man dricker desto törstigare blir man.
Törst gör vin av vatten.