Citat och ordspråk om tron

Här hittar du en samling citat om tron och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tron. Alla citat om tron är på svenska.

Allt vacklar när tron vacklar.