Citat och ordspråk om trötta

Här hittar du en samling citat om trötta och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om trötta. Alla citat om trötta är på svenska.

Tomt huvud gör trötta fötter.