Citat och ordspråk om underbart

Här hittar du en samling citat om underbart och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om underbart. Alla citat om underbart är på svenska.

För mycket av det goda kan vara underbart.