Citat och ordspråk om underlägsen

Här hittar du en samling citat om underlägsen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om underlägsen. Alla citat om underlägsen är på svenska.

Kom ihåg att ingen kan få dig att känna dig underlägsen om du inte tillåter det.