Citat och ordspråk om uppskattning

Här hittar du en samling citat om uppskattning och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om uppskattning. Alla citat om uppskattning är på svenska.

Om du inte kan älska mig som jag förtjänar, gå. Någon kommer komma som kan uppskatta mig för den jag är.
Ord av uppskattning är en nyckel som passar till många lås.