Citat och ordspråk om upptäckt

Här hittar du en samling citat om upptäckt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om upptäckt. Alla citat om upptäckt är på svenska.

Du kan nästan bedöma vikten av en upptäckt genom de ansträngningar som görs för att förtränga den.