Citat och ordspråk om viktigt

Här hittar du en samling citat om viktigt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om viktigt. Alla citat om viktigt är på svenska.

Hon fick aldrig reda på om allting var på riktigt, men såvitt man kan förstå så är det inte viktigt.