Citat och ordspråk om vilse

Här hittar du en samling citat om vilse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vilse. Alla citat om vilse är på svenska.

Det är den som går vilse som finner de nya vägarna.