Citat och ordspråk om vind

Här hittar du en samling citat om vind och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vind. Alla citat om vind är på svenska.

Det är de högsta träden som är mest utsatta för vindens krafter och de mest äregiriga människorna för lyckans stormbyar.