Citat och ordspråk om vinst

Här hittar du en samling citat om vinst och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vinst. Alla citat om vinst är på svenska.

Den största vinst man kan få är en god vän.