Älska inte en flicka för att hon är ung och lämna henne inte för att hon är gammal.
Fler kategorier