Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel.
Fler kategorier