Citat och ordspråk om tvivel

Här hittar du en samling citat om tvivel och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tvivel. Alla citat om tvivel är på svenska.

Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.
Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel.
Tvivlet är vishetens början.
Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Våra tvivel är förrädare som gör att vi förlorar det goda vi ofta skulle kunna vinna.