En konferens är ett möte mellan viktiga människor som var och en för sig inte kan göra någonting men som tillsammans kan bestämma att ingenting kan göras.
Fler kategorier