Citat och ordspråk om tillsammans

Här hittar du en samling citat om tillsammans och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tillsammans. Alla citat om tillsammans är på svenska.

En konferens är ett möte mellan viktiga människor som var och en för sig inte kan göra någonting men som tillsammans kan bestämma att ingenting kan göras.