Ingen har fel. I kärlekens ögon gör alla sitt bästa utifrån sin egen medvetandenivå.
Fler kategorier