Citat och ordspråk om fel

Här hittar du en samling citat om fel och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fel. Alla citat om fel är på svenska.

Att dölja ett fel med en lögn är att ersätta en fläck med ett hål.
Endast den som sover gör inga fel.
Ingen har fel. I kärlekens ögon gör alla sitt bästa utifrån sin egen medvetandenivå.
Logik är en systematisk metod för att nå fel slutsats med övertygelse.
Man bör aldrig skämmas för att erkänna att man har haft fel, för det betyder ju att man är klokare idag än igår.
Vi glömmer gärna våra fel när ingen annan känner till dem.