Den enda makt en människa bör sträva efter är makten över sig själv.
Fler kategorier