Citat och ordspråk om makt

Här hittar du en samling citat om makt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om makt. Alla citat om makt är på svenska.

All makt åt Tengil, vår befriare.
Den enda makt en människa bör sträva efter är makten över sig själv.
Så länge du kan säga Nej, så har du makt.
Vrede utan makt är dårskap.