Citat och ordspråk om makt


All makt åt Tengil, vår befriare.
Den enda makt en människa bör sträva efter är makten över sig själv.
Så länge du kan säga Nej, så har du makt.
Vrede utan makt är dårskap.