När man gifter sig bör man ställa sig frågan: Tror du att du kommer att kunna ha goda samtal med den här kvinnan på ålderns höst?
Fler kategorier