Om vi verkligen älskar oss själva, trots våra brister, då vi kan älska andra trots deras.
Fler kategorier