Citat och ordspråk om brist

Här hittar du en samling citat om brist och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om brist. Alla citat om brist är på svenska.

Om vi dömer andra efter deras brister, då faller vi i en fälla.
Om vi verkligen älskar oss själva, trots våra brister, då vi kan älska andra trots deras.