Att vara djupt älskad av någon ger dig styrka medan att älska någon djupt ger dig mod.
Fler kategorier