Citat och ordspråk om styrka

Här hittar du en samling citat om styrka och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om styrka. Alla citat om styrka är på svenska.

Att vara djupt älskad av någon ger dig styrka medan att älska någon djupt ger dig mod.
Enighet ger styrka.
Ingen armé kan motstå styrkan hos en idé som kommer när tiden är mogen för den.
Vi får aldrig förbittras – om vi låter oss uppslukas av hatet kommer den nya ordningen bara att bli som den gamla ordningen… Vi måste bemöta hat med kärlek, fysisk styrka med själslig styrka.