Ensamheten kan inte mätas i antalet kilometer mellan en människa och hennes medmänniskor.
Fler kategorier